บ้านยิ้ม ขนมเปี๊ยะ | วิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM – บ้านยิ้ม ขนมเปี๊ยะกุหลาบ

บ้านยิ้ม ขนมเปี๊ยะ วิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM
  • 1. เสียบบัตร ATM
  • 2. ใส่รหัส 4 ตัว ของท่าน
  • 3. กดเลือกบริการ "อื่นๆ"
  • 4. กดเลือกบริการ "โอนเงิน"
  • 5. เลือกประเภทบัญชีของท่าน
  • 6. เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการโอนเข้า "กระแสรายวัน"
  • 7. เลือกธนาคารที่ต้องการโอนเข้า
  • 8. กดเลขที่บัญชีที่ท่านจะโอนเข้า
  • 9. กดจำนวนเงินที่ต้องการโอน
  • 10. ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมยืนยันการโอนเงิน

หมายเหตุ : เก็บสลิปหลักฐานการโอนเงินไว้ เพื่อนำไปยืนยันการโอนเงินที่เว็บไซต์ www.bhanyim.com