นโยบายความเป็นส่วนตัว – บ้านยิ้ม ขนมเปี๊ยะ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บ้านยิ้ม ส่งความอร่อย เราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและเราให้คำมั่นว่าเราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยจะไม่มีการขาย ให้เช่า หรือให้ที่อยู่อีเมล์ของท่าน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ กับบุคคลใด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในบางกรณีสำหรับ (การจัดส่งสินค้า)

เราเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อระบุถึงตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทย การที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ ไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อม ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของเราทันที ท่านสามารถเยี่ยมชมและท่องเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราท่านจะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าท่านจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับเรา และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอง นอกจากนั้น เว็บไซต์อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ไม่ว่าเวลาใด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ถือว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์

 

เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  • เพื่ออัพเดตข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
  • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
  • การเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน

 

การเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

เราขอส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านอันได้แก่ ชื่อและที่อยู่ ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่ต้องจัดส่งสินค้า เช่นการให้ข้อมูลแก่พนักงานขนส่งสินค้า เมื่อท่านได้ลงทะเบียนกับเราบนเว็บไซต์แล้ว เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลในการจัดส่งสินค้า

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านกับบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง นอกเหนือจากบุคคลที่ดำเนินการจัดส่งสินค้า อนึ่ง อาจมีสถานการณ์พิเศษที่เรา อาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านโดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่ ข้อมูลของท่านอาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิ์ภาพของชีวิตและร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฎหมายที่เราต้องมีความรับผิดชอบและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทย

 

การใช้ข้อมูลของท่านโดยเรา

ยิ่งเรารู้เกี่ยวกับท่านมากเท่าใดก็จะเป็นการง่ายสำหรับเราที่จะให้ข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ เรารวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นส่วนตัวและไม่เป็นส่วนตัว เพื่อจัดทำเนื้อหาที่ท่านเห็นและเพื่อติดต่อท่าน ทุกครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ เรารวบรวมข้อมูลจากเว็บเบราว์เซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย

 

ข้อมูลของผู้ซื้อได้รับการปกป้องสูงสุด

  • หมายเลข IP คอมพิวเตอร์ของท่าน
  • โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน
  • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม รวมถึงระยะเวลาของการเยี่ยมชมเว็บไซต์รวมไปถึงสถิติอื่น ๆ

ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวมรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลสำหรับการพัฒนาหรือปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้าและบริการข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ด้วย ท่านสามารถอัพเดทปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์

 

ลิงค์และการสนทนา

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ให้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาออนไลน์ต่าง ๆ การเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้ทำการรับรองสินค้า คำแนะนำ หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอโดยบุคคลที่สาม ซึ่งร่วมถึงเนื้อหาจากบุคคลที่สามในด้านการยืนยันความเป็นจริง ข้อเสนอแนะนำ การแปลความหมายหรือคำแนะนำอื่นใด บุคคลที่สามเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและ ไม่ได้แสดงข้อคิดเห็นถึงความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือการใช้บริการใด ๆ นอกจากนี้ยังไม่ได้ยืนยันนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้ในเว็บไซต์หรือเนื้อหาบริการของบุคคลที่สาม หรือกำหนดการกระทำที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามแต่อย่างใด

ดังนั้นคุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ ที่เข้าถึง เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย หรือการกระทำของบุคคลที่สาม ขอให้คุณถามคำถามและระมัดระวังเสมอก่อนที่คุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามข้อมูลใด ๆ ถ้าท่านโพสต์ในการสนทนากลุ่มและความเห็นที่ท่านมีในบล็อคเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะและจะปรากฏในผลของเครื่องมือสืบค้น โพสต์ของท่านจะมีส่วนสัมพันธ์กับประวัติของท่าน ชื่อและภาพของท่าน (หากท่านอัพโหลด)

 

การยกเลิกการเป็นสมาชิก

ท่านอาจยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านในเวลาใด ๆ ด้วยการติดต่อเรา เพื่อยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์เพื่อดูหรือเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ที่ท่านเก็บหรือสร้างไว้ในเว็บไซต์

 

การปฏิบัติรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบจัดการข้อมูลที่มั่นคง

เราพยายามที่ป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถือสิทธิ์ แก้ไข หรือทำลายข้อมูลที่ให้บริการจากเรา ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ความพยายามเหล่านี้รวมถึงการตรวจสอบการจราจรบนเครือข่ายเพื่อระบุความพยายามในการอัพโหลดที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญบางกรณี หรือการใช้เทคโนโลยีที่เทียบเท่าอื่น ๆ เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความพยายามป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตทำการรับส่งข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์นี้ การสกัดกั้นหรือการเข้าถือสิทธิข้อมูลที่ไม่ชอบทางกฎหมายโดยบุคคลที่สามก็อาจจะยังคงเป็นไปได้ เราไม่รับรองว่าข้อมูลของท่านจะได้รับความคุ้มครองตลอดเวลากับความปลอดภัยของการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต เราไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

การติดต่อ

หากท่านมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เชื่อว่าเราไม่ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างน่าพึงพอใจ ต้องการติชม หรือร้องเรียนใด ๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตามช่องทางที่ระบุไว้ในหน้าติดต่อเรา