บ้านยิ้ม ขนมเปี๊ยะ | โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร – บ้านยิ้ม ขนมเปี๊ยะ

บ้านยิ้ม ขนมเปี๊ยะ วิธีโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  • 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ของธนาคาร
  • 2. ติดต่อโอนเงินเข้าบัญชี
  • 3.กรอกชื่อธนาคารผู้รับโอน ชื่อบัญชีของผู้รับโอน เลขที่บัญชีของผู้รับโอน และจำนวนเงินโอนบนแบบฟอร์ม
  • 4. ตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อ
  • 5. เมื่อธนาคารดำเนินการแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  • บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร อัตราค่าธรรมเนียม
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
  • สามารถเลือกทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้ทั่วประเทศ
  • เวลาเปิดให้บริการของธนาคาร จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-15.30 น
  • รายละเอียดเงื่อนไขการขอใช้บริการ ติดต่อสอบถามต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร

หมายเหตุ : เก็บสลิปหลักฐานการโอนเงินไว้ เพื่อนำไปยืนยันการโอนเงินที่เว็บไซต์ www.bhanyim.com